Pravo na odustanak - jednostrani raskid

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) kupnja preko ove naše prodajne internet stranice smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizička osoba koja proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predan. Prigodom odustanka, kupac može, ali ne mora, navesti razloge zbog kojih odustaje.

Predložak Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: info@pandorashop.hr ili na adresu tvrtke:

SF1 Clips d.o.o.

10 000 Zagreb, Zadarska 77

OIB 54414225122

Ako odustane od ugovora, kupac ima pravo na povrat novca. Prodavatelj je u obvezi vratiti potrošaču sredstva koja je platio po osnovi ugovora, kada primi ili preuzme robu koju kupac vraća.

Kupac je u obvezi vratiti proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Prije slanja robe kontakirajte naš Call centar radi instrukcija na koju adresu trebate poslati robu od čije kupnje odustajete. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Prigodom povrata robe, roba se obavezno vraća u ispravnom i nekorištenom stanju i originalno neoštećenom pakiranju, pri čemu se mora priložiti i originalni fračun zajedno s popunjenim obrascom za odustanak, koji možete preuzeti OVDJE.

Po primitku proizvoda, utvrdit će se je li proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno nadmašuje ono što je nužno za ustanovljavanje njegove naravi, značajke i funkcionalnosti. Ako se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivnjom kupca, odbit će se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavatelj  je u obvezi kupcu  vratiti iznos koji je kupac platio po osnovi ugovora, nakon što mu kupac vrati kupljenu robu, odnosno, dostavi nedvojben dokaz da mu je poslao robu.

Trošak vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikl.

Pandora prihvaća vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i pakiranju, uz prateće fakture. Pod takvim uvjetima, Pandora će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana primitka takvih proizvoda.

Predložak o odustanku od ugovora možete preuzeti ovdje.

Ugovor na daljinu možete preuzeti ovdje.

 

Obavijest o načinu i primitku reklamacija

Prigodom preuzimanja pošiljke molimo Vas, u nazočnosti kurira provjerite vaš paket. Ako na njemu ima vidljivih oštećenja (podrapani dijelovi i ugnječenje) paket ne biste trebali preuzeti. U ovom slučaju, molimo Vas, kontaktirajte nas na info@pandorashop.hr.  U najkraćem mogućem roku obavijestit ćemo Vas o daljnjem postupanju.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustvrdili kako isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podatci na računu nisu odgovarajući, molimo da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka primitka pošiljke, kontaktirajte na info@pandorashop.hr

Prodavatelj odgovara za neusklađenost isporučene robe ugovoru, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj je pravna ili fizička osoba od koje je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizička osoba koja je kupila robu od prodavatelja u svrhe koje nisu namijenjene njezinoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti.

Potrošač podnosi prigovor - reklamaciju na neusklađenost robe Prodavatelju.

Prodavatelj snosi odgovornost za eventualnu neusklađenost kupljene robe ako roba ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nije sukladna  specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo zahtjevati od Prodavatelja otklanjanje svih neusklađenosti bez naknade, prvenstveno popravkom ili zamjenom, a zatim zahtjevati odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora.

Svaku popravku ili zamjenu Prodavatelj je u obvezi obaviti u razumnom roku, ovisno o vrsti proizvoda i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir narav robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su nužni za usklađivanje robe sa specifikacijom proizvođača, osobito trošak rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavatelj.

Potrošač ima pravo raskinuti ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravak ili zamjenu, odnosno ako Prodavatelj nije obavio popravak ili zamjenu u roku ili ako Prodavatelj nije obavio popravak ili zamjenu bez značajnih neugodnosti za potrošača.Potrošač ne može raskinuti ugovor ako je neusklađenost robe beznačajna.

Prodavatelj je odgovoran za neusklađenost robe ugovoru, koja se pojavi u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača, s time da potrošač mora prodavatelja obavijestiti o vidljivim nedostatcima u roku od dva mjeseca od dana kada je otkkrio nedostatke. Rok od dvije godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na računu u slučaju kupnje robe u prodavaonici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupnje robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavatelja.

Osim ako je to u suprotnosti s naravi robe i naravi određene neusklađenosti, potrošač ima pravo birati između zahtjeva za uklanjanje neusklađenosti zamjenom, umanjenja cijene ili izjaviti da raskida ugovor.

Nemogućnost potrošača da dostavi originalno pakiranje robe ne može biti uvjet za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja neusklađenosti.

Kupac može izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava uslijed neusklađenosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka, na sljedeće načine:

1.    Elektroničkom poštom, na elektroničku (e-mail) adresu Prodavatelja: info@pandorashop.hr

2.    Pisanim putema na adresu: SF1CLIPS  doo 10000 Zagreb, Zadarska 77

3.    Trajnom nosaču zvuka

Prodavatelj je dužan bez odgode, a nakasnije u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije, pisanim ili elektroničkim putem odgovoriti potrošaču, s očitovanjem o podnesenom zahtjevu, i prijedlogom za njegovo rješavanje.

Prodavatelj je dužan postupiti sukladno odluci, ako je dobio prethodnu suglasnost Kupca. Zato će Kupac svoju suglasnost dati u najkraćem mogućem roku od trenutka primitka odgovora Prodavatelja na reklamaciju, kako bi Prodavatelj mogao riješiti reklamaciju u ranije spomenutom zakonskom roku. Nepravodobno davanje suglasnosti Kupca, držat će se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavatelj nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Kupca u zakonskom roku.

Ako prodavatelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Kupca u roku koji je dogovoren, u obvezi je o produljenju roka za rješavanje reklamacije obavijestiti Kupca i navesti rok u kojem će je riješiti, kao i dobiti njegovu suglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produljavanje roka za rješavanje reklamacija mogućno je samo jedanput.

Ako Kupac ne prihvati zamjenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cijene.

 

Reklamacijski list možete preuzeti ovdje