1. Definicije

Kada se u ovim uvjetima pojavljuju sljedeći pojmovi:

„Proizvodi“ označavaju proizvode koje Pandora prodaje.

Pandora“ označava tvrtku pod nazivom «SF1 CLIPS d.o.o., Zagreb, Zadarska 80», distributera PANDORA JEWELERY, koja kao nositelj franšize „Pandora“ za područje Republike Hrvatske djeluje u vlastito ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Pandora“,

«Usluge» označavaju Usluge koje Pandora pruža svojim klijentima.

 

2. Osnovni uvjeti

Opći uvjeti poslovanja Pandora Internet prodavaonice utvrđeni su uvjetima prodaje, koje realizira PANDORA. Opći uvjeti poslovanja Internet prodavaonice podrobnije su utvrđeni po poljima kojima možete pristupiti klikom na željeno polje. Opći uvjeti poslovanja definiraju djelatnost Internet prodavaonice, korisnike prava i poslovni odnos među Pandorom i potrošačima.

Internet prodavaonica je informacijski sustav namijenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja SF1 CLIPS d.o.o. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sustav, odnosno potrošač u Internet prodavaonici.

 

3. Narudžbe

Proizvode možete naručiti na sljedeće načine:

(a) e-mailom na info@pandorashop.hr

(b) putem Interneta, na web stranici www.pandorashop.hr

Jednom narudžbom može biti obuhvaćeno maksimalno 5 istih artikala.

Sve narudžbe podliježu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Pandora će obavijestiti kupce što je moguće prije o svakom nestanku zaliha.

Pandora zadržava pravo potpunog ili djelomičnog odbijanja narudžbe, ili pravo zahtijevati plaćanje predujma vrijednosti narudžbe, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

Na e-mail adresu koju ste ostavili prigodom registracije stići će potvrda narudžbe sa specifikacijom naručenih proizvoda, cijenama i trošku isporuke.

Pandora zadržava pravo odbiti prodaju pravnim i fizičkim osobama.

 

4. Isporuka robe

Isporuka se obavlja isključivo za adrese na području Republike Hrvatske. Pandora će uložiti sve napore kako bi isporučila Proizvode na adresu navedenu u Vašoj narudžbenici, u roku od pet (5) radnih dana po cijeni od 30,00 HRK (standardna dostava).

Vršimo isporuku na adresu navedenu u narudžbi na području Republike Hrvatske u suradnji sa kurirskom službom Overseas Express.

Ukoliko Vaša narudžba prelazi iznos od 650,00 HRK, standardna isporuka za takvu narudžbu je besplatna.

Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, višespomenuto poželjno vrijeme isporuke ne može biti ispoštovano, biti ćete pravodobno informirani.

Do odstupanja i produljenja može doći ako primatelj nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prigodom prijavljivanja na sustav ili zbog nepredviđenih situacija u transportu na koje prijevoznik nije mogao utjecati.

Vaša obveza je provjeriti pošiljku po primitku i odmah po primitku, a najkasnije u roku od 24 sata prijaviti nepravilnosti na e-mail info@pandorashop.hr.

Ako želite isporuku proizvoda ili usluga na drugačiji način od onoga kojeg predviđa Pandora, takav zahtjev morate dostaviti Pandori i, ako on bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

Vlasništvo nad proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prenose se na Vas u trenutku kada ih primite.

 

5. Cijene proizvoda i načini plaćanja

Sve cijene su izražene u kunama sa zaračunatim PDV-om. Cijena ne uključuje trošak prijevoza. Pandora može promijeniti cijene proizvoda bez prethodne obavijesti. Pandora neće mijenjati cijene nakon izvršene potvrde Vaše narudžbe.

Vi ćete platiti cijenu proizvoda koja vrijedi u trenutku slanja narudžbe u domaćoj valuti.

U mogućnosti ste odabrati jedan od sljedećih načina plaćanja:

(a) Fakturirana vrijednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe ili ranije uplatnicom na šalteru pošte ili neke od banaka.

(b) Platnom karticom tijekom procesa kupnje na web stranici. Svoju narudžbu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od banke izdavatelja za online (Internet) plaćanje.

Prigodom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenom (kriptanom) obliku uporabom SSL protokola i PKI sustava, kao trenutno najsuvremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prigodom kupnje, jamči procesor platnih kartica WSPay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama WSPay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sustavu.

Plaćanje je moguće isključivo u valuti HRK. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inozemnih banaka. Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen se dobiva konverzijom Vaše valute u HRK prema tečaju HNB. Pri zaduženju Vaše kartice, isti iznos se konvertira u Vašu lokalnu valutu prema tečaju koji primjenjuju operateri kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je malo odstupanje u cijeni koja je naplaćena od cijene iskazane na našoj web stranici.

(c) Uplatom preko računa (za pravne osobe), po primitku narudžbe poslati ćemo Vam instrukcije za plaćanje/predračun. Nakon izvršene uplate Vaša narudžba biti će dostavljena.

Nije moguće odgođeno plaćanje čekovima banaka.

Ako je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturirane cijene moraju biti plaćene prije isporuke.

Bez računa se ne računa.