Pravo na odustanak

 

Pravo na odustanak - jednostrani raskid

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) kupnja preko ove prodajne internet stranice smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizička osoba koja proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predan. Prigodom odustanka, kupac može, ali ne mora, navesti razloge zbog kojih odustaje.

Predložak Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: info@pandorashop.hr ili na adresu tvrtke:

SF1 CLIPS d.o.o.

Zadarska 80, 10 000 Zagreb

OIB: 54414225122

Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povrat novca. Prodavatelj je u obvezi vratiti potrošaču sredstva koja je platio po osnovi ugovora, kada primi ili preuzme robu koju kupac vraća.

Kupac je u obvezi vratiti proizvod bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Prije slanja robe kontakirajte naš call centar radi instrukcija na koju adresu trebate poslati robu od čije kupnje odustajete. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Prigodom povrata robe, roba se obavezno vraća u ispravnom i nekorištenom stanju i originalno neoštećenom pakiranju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun zajedno s popunjenim obrascom za odustanak, koji možete preuzeti ovdje.

Po primitku proizvoda, utvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno nadmašuje ono što je nužno za ustanovljavanje njegove naravi, značajke i funkcionalnosti. Ako se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivnjom kupca, odbit će se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavatelj je u obvezi kupcu vratiti iznos koji je kupac platio po osnovi ugovora, nakon što mu kupac vrati kupljenu robu, odnosno, dostavi nedvojben dokaz da mu je poslao robu.

Trošak vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikl.

Pandora prihvaća vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i pakiranju, uz prateće fakture. Pod takvim uvjetima, Pandora će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana primitka takvih proizvoda.

Predložak obrasca o odustanku od ugovora možete preuzeti ovdje.

Ugovor na daljinu možete preuzeti ovdje.

Pravo na odustanak od ugovora je isključeno u slučajevima iz čl.86. Zakona o zaštiti potrošača.

Vraćanje robe

 

1.1. Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 14 dana od dana prihvaćanja isporuke - na način kako je definirano ovdje.

1.2. Vi ste odgovorni za provjeru količine i kvalitete robe prigodom isporuke i u slučaju neispravne ili neusklađene robe, dužni ste o tome odmah, bez odgode po primitku robe, obavijestiti Pandoru. Ukoliko je proizvod koji ste kupili zbilja neispravan, Pandora ga može popraviti ili zamijeniti ili Vam vratiti novac sukladno Vašim zakonskim pravima, na način kako je definirano ovdje. Ovo ne isključuje Vaše pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji robe kupljene na daljinu, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. 

Procedura za povrat sredstava

Kontaktirajte nas na e-mail adresu: info@pandorashop.hr ili na našu adresu, Zagreb, Zadarska 80 i pošaljite podatak Vašeg broja računa/otpremnice te broj tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biti će kreirana dokumentacija koja će Vam s procedurom za povrat sredstava biti proslijeđena na e-mail adresu koju ste ostavili prigodom kreiranja narudžbe.

Povrat sredstava se obavlja isključivo na gore navedeni način, uplatom na tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, djelomice ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.pandorashop.hr je u obvezi povrat obaviti isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtjev prodavatelja obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.

Naručeni artikl, bez prethodnog kontakta i dogovora s operaterima u Internet prodavaonici koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno mijenjati/zahtijevati novac u nekom od maloprodajnih objekata ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biti će vraćen pošiljatelju o trošku pošiljatelja.

Odgovornost

Što se tiče proizvoda i usluga, jedina odgovornost Pandore je ograničena kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima prodaje. Sve druge odgovornosti su isključene u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom.

Pandora nema nikakvu odgovornost (bilo ugovornu, neugovornu ili drugu) glede bilo kakve izravne, specijalne, posljedične ili neizravne štete, uključujući gubitak prihoda koji može rezultirati iz prodaje opisane u ovom tekstu.

Zaštita osobnih podataka

Pandora ne objavljuje nijedan Vaš osobni podatak i strogo poštuje povezane zakone o zaštiti osobnih podataka. Politika naše tvrtke o zaštiti osobnih podataka je objavljena na našoj web stranici www.pandorashop.hr.

Mjerodavno pravo

Ovi uvjeti podliježu i moraju se tumačiti sukladno zakonima Republike Hrvatske. Sudovi u Zagrebu isključivo su mjerodavni za rješavanje bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Vas i Pandore.

 

Podaci o prodavatelju

SF1 CLIPS d.o.o.

Zadarska 80, 10 000 Zagreb,

OIB: 54414225122

E-mail: info@pandorashop.hr