Uvjeti korištenja Pandora web stranice

Hvala Vam što ste posjetili ovu web stranicu. Molimo Vas, pozorno pročitajte Uvjete i odredbe koje su u ovom dokumentu, jer svaka uporaba ove web stranice znači prihvaćanje Uvjeta i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, uporaba riječi „mi“, „nas“, „naši“ i „Pandora“ odnosi se na tvrtku SF1 CLIPS d.o.o., Zagreb, Zadarska 80, OIB 54414225122, koja kao nositelj franšize „Pandora” za područje Republike Hrvatske, djeluje u vlastito ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Pandora”.

„Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web stranicu.

Informacije o privatnosti na web stranici

Svi osobni podaci ili materijal poslani ovoj web stranici podliježu uvjetima navedenima u Obavijeti o privatnosti koja se nalazi na ovoj web stranici.

Točnost, cjelovitost i pravodobnost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo osigurali točnost i cjelovitost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju kada informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu točne ili cjelovite. Korištenje i prihvaćanje materijala i informacija na ovoj web stranici obavljate na vlastitu odgovornost. Suglasni ste s tim da je Vaša odgovornost nadgledati sve izmjene materijala i informacija koje se nalaze na ovoj web stranici.

Prijenos

Bilo koja neosobna komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektroničke pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biti će tretirani kao nepovjerljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Pandore i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, objelodanjivanje, prijenos, publikaciju, emitiranje i objavljivanje. Pored toga, Pandora ima slobodu koristiti za bilo koju namjenu (uključujući, ali ne ograničavajući se na razvitak, proizvodnju, promidžbu i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umjetnička djela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva uporaba provest će se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija također jamčite da imate vlasnička prava na poslanom materijalu/sadržaju, da on ne sadrži klevete, te kako njegova uporaba od Pandore neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona s naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umjetničkog djela, izuma, razvoja, sugestije ili koncepta dajete suglasnost za njezinu objavu. Pandora nije u obvezi koristiti i objavljivati dobivene informacije.

Jamstva i odricanja od odgovornosti

Ovu web stranicu koristite na vlastitu i isključivu odgovornost.

Isključenje odgovornosti

Pandora i/ili bilo koja druga strana koja sudjeluje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne, posebne ili kaznene štete, trošak, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proizađu iz Vašeg pristupa, korištenja, nemogućnosti korištenja, promjene sadržaja ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze s ove web stranice ili u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje poduzmemo ili ne poduzmemo, kao rezultat bilo koje elektroničke pošte koju nam pošaljete.

Svi materijali na ovoj web stranici mogu se izmijeniti bez prethodne najave.

Pandora ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak uslijed virusa koji mogu zaraziti Vaše računalo ili bilo koju drugu imovinu kroz uporabu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog materijala s ove web stranice. Ako se odlučite preuzeti materijal s ove web stranice, činite to na vlastitu odgovornost. 

Zabranjena aktivnost

Zabranjene su bilo koje radnje koje Pandora po vlastitom nahođenju može držati neprimjerenima i/ili koje će biti okarakterizirane kao nezakonito djelo ili su zabranjene bilo kojim zakonom primjenljivim na ovu web stranicu uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

Svaku radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kojeg drugog prava pojedinca. 

Korištenje ove web stranice radi optužbe ili klevete protiv Pandore, njezinih zaposlenika ili drugih osoba ili bilo koje djelovanje koje ugrožava ugled Pandore. 

Pristajete na reguliranje svih sporova i tužbi koje proizađu iz uporabe ove web stranice zakonima Republike Hrvatske i pristajete na isključivo mjerodavnost sudova u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Ažuriranje pravnih informacija

Zadržavamo pravo izmjene i ispravaka ovih uvjeta bez prethodnog obavještavanja naših potrošača. Svaki potrošač prigodom naručivanja proizvoda može provjeriti trenutno važeće uvjete. S vremena na vrijeme, pogledajte ovu stranicu kako biste pregledali ove i nove dodatne informacije.